صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۵۳۲,۴۶۳ ۶۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۴۶۸,۴۵۴ ۳۰.۵۷ %
۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۵۳۲,۱۹۵ ۶۹.۴۴ % ۰ ۰ % ۴۶۸,۱۸۷ ۳۰.۵۶ %
۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۵۳۱,۹۲۸ ۶۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۴۶۷,۹۲۰ ۳۰.۵۴ %
۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۵۳۱,۱۲۶ ۶۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۴۶۷,۱۱۸ ۳۰.۵۱ %
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۵۳۱,۱۲۶ ۶۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۴۶۷,۱۱۸ ۳۰.۵۱ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۵۳۱,۱۲۶ ۶۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۴۶۷,۱۱۸ ۳۰.۵۱ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۵۳۰,۸۹۷ ۶۹.۵ % ۰ ۰ % ۴۶۶,۸۸۹ ۳۰.۵ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۵۳۰,۶۶۸ ۶۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۴۶۶,۶۶۰ ۳۰.۴۹ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۵۳۰,۴۰۱ ۶۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۴۶۶,۳۹۳ ۳۰.۴۸ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۵۳۰,۰۹۶ ۶۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۴۶۶,۰۸۷ ۳۰.۴۶ %