صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ %۰.۰۱۲
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ %۰.۰۸۱
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ %۰.۹۳۴
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ %۱.۲۸۲
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ %۲.۴۴۵
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ %۳.۰۲۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۶۵ %۴.۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۰.۳۲)% (۴.۰۹)%