صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ %۰.۰۱۳ (۱.۷۳۵)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ %۰.۰۸۹ (۵.۴۹۳)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ %۰.۳۷۵ (۱۰.۸۸۴)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ %۰.۹۱ (۱۴.۲۱۱)%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۷.۰۱ %۱۲۳۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲.۱۱ (۸۹.۰۹)%