صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 صندوق بازنشستگی،وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده 150.000
2 شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا (سهامی خاص) 225.000
3 شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)  225.000
4 صندوق نوآوری و شکوفایی  150.000