صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۰.۰۱ (۱.۷۴) ۵.۰۳ (۹۹.۸۳)
۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۰.۰۱ (۱.۹۷) ۴.۹۹ (۹۹.۹۳)
۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۱۹ ۱۹.۲۸ ۹۸.۵۹
۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۰.۰۱ ۰.۲۷ ۴.۰۲ ۱۶۶.۲۲
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۰.۰۱ (۲.۳۳) ۴.۰۶ (۹۹.۹۸)
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۰.۰۱ (۰.۳۳) ۵ (۷۰.۱۳)
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۰.۰۲ (۰.۸۹) ۵.۹۴ (۹۶.۱۷)
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۰.۰۴ (۰.۸۸) ۱۷.۱۸ (۹۵.۹۸)
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰.۰۱ (۰.۰۳) ۵.۰۴ (۱۱.۳)
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰.۰۱ ۰.۱۵ ۳.۱ ۷۰.۴۲
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۰.۰۱ (۰.۳) ۵ (۶۷.۱)
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۰.۰۱ (۱.۸۸) ۵ (۹۹.۹)
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۰.۰۴ (۰.۰۵) ۱۷.۱۵ (۱۵.۷)
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۵.۹۵ ۷.۴۲
«1234»