صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۰.۰۱ (۱۰۰) ۴.۳۴ (۱۰۰)
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۰.۰۱ (۰.۸۵) ۴.۳۴ (۹۵.۵۹)
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۴.۳۴ ۰
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۴.۳۴ ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۰.۰۱ (۰.۴۱) ۴.۳ (۷۷.۲۸)
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۰.۰۱ (۰.۴۹) ۴.۳ (۸۳.۴۸)
۷ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۰.۰۱ ۰.۰۸ ۴.۳۴ ۳۵.۴۱
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۰.۰۱ (۰.۱۱) ۴.۳ (۳۴.۲۳)
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۰.۰۱ (۱.۰۶) ۴.۲۷ (۹۷.۹۶)
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۴.۳ ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۴.۳۱ ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۰ (۰.۶۲) ۱.۵۶ (۸۹.۶)
۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰.۶ ۰.۱۷ ۷۹۲.۷۷ ۸۳.۶۸
۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۰.۰۱ ۲.۵۵ ۴.۳۷ ۹۷۶,۴۹۵.۰۶
۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۰.۰۱ ۰.۹۳ ۴.۴۱ ۲,۸۱۷.۸۵
۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۰.۰۱ (۰.۱۳) ۴.۳۷ (۳۸.۲۸)
۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۴.۳۷ ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۴.۳۷ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۰.۰۱ ۰.۳۲ ۴.۳۷ ۲۲۵.۷۵
«12345678910...»