صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ ۰ ۰ (۱.۴۵) ۰
۴۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۰.۰۲ ۰.۵۶ ۵.۷۸ ۶۶۸.۶۷
۴۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ۰.۰۱ (۲.۲۶) ۴.۸۹ (۹۹.۹۸)
۴۴ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۰.۰۲ ۰.۳۶ ۵.۸۶ ۲۷۷.۹۹
۴۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ (۰.۳۵) ۱.۰۵ (۷۲.۳۳) ۴,۴۵۲.۵۸
۴۶ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۰.۰۵ (۰.۳۴) ۲۰.۹۱ (۷۱.۳۷)
۴۷ ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۴۸ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۴۹ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ۰.۰۱ (۰.۵۲) ۴.۰۶ (۸۵.۱۱)
۵۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۰.۰۱ ۰.۱۸ ۴.۹۵ ۹۱.۵۶
۵۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۰.۰۲ ۰.۴۷ ۶.۹ ۴۴۶.۳
۵۲ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۰.۰۶ ۲.۰۹ ۲۴.۶۳ ۱۸۸,۳۱۹.۵۶
۵۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ ۰ ۰ (۱.۴۵) ۰
۵۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۵۵ ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ ۰ ۰ (۱.۴۵) ۰
۵۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۰.۰۱ ۱.۲۶ ۴.۹۹ ۹,۶۴۹.۶۳
۵۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۰.۰۱ (۰.۳۱) ۴.۹۵ (۶۷.۸۴)
۵۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۰.۰۱ ۱.۰۷ ۴.۹۹ ۴,۷۸۴.۵۱
۵۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۰.۰۲ ۰.۹۲ ۵.۹۳ ۲,۷۰۱.۸۲