صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۰.۰۴ ۰.۹۲ ۱۶.۶۹ ۲,۷۶۷.۵۱
۲۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۲۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۲۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۲۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۰.۰۶ ۰.۴۱ ۲۴.۲۱ ۳۴۵.۲۵
۲۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۰.۰۱ ۰.۰۷ ۴.۸۷ ۲۸.۰۵
۲۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۱۹.۸۵ ۲۷.۶
۲۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۰ ۰ (۱.۴۵) ۰
۳۱ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۰.۰۲ (۰.۰۹) ۵.۸۱ (۲۹.۲۸)
۳۲ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۰.۰۱ ۱.۰۴ ۴.۸۸ ۴,۲۰۶.۹۷
۳۳ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۰.۰۱ ۰.۱۷ ۴.۸۸ ۸۴.۸
۳۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۰.۰۷ (۰.۵) ۲۸.۷۵ (۸۳.۷۳)
۳۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۳۶ ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ ۰ ۰ (۱.۴۵) ۰
۳۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۳۸ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۰.۰۱ (۰.۰۶) ۴.۸۸ (۱۹.۲۶)
۳۹ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۰.۰۲ ۰.۷۵ ۵.۸۲ ۱,۴۲۸.۸۸