صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۰.۰۱ ۱.۰۷ ۴.۹۹ ۴,۷۸۴.۵۱
۶۲ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۰.۰۲ ۰.۹۲ ۵.۹۳ ۲,۷۰۱.۸۲
۶۳ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۰.۰۵ ۱.۷۳ ۲۰.۲۶ ۵۱,۶۴۸.۱۳
۶۴ ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۶۵ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۱.۴۵) ۰
۶۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۶۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۱.۴۵) ۰
۶۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۶۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۷۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۰.۱۱ ۱.۶۵ ۴۹.۴۲ ۳۹,۵۹۵.۳۴
۷۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۷۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۷۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۰.۰۲ ۰.۵۸ ۵.۹ ۷۳۴.۳۶
۷۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۰.۰۱ ۰.۱۸ ۴.۰۳ ۹۵.۱
۷۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۰.۰۱ (۰.۰۴) ۳.۹۹ (۱۵.۱۲)
۷۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۰.۰۲ ۰.۱۸ ۵.۹۴ ۹۵.۱۱
۷۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۰.۰۵ (۱.۱۴) ۱۸.۱ (۹۸.۴۸)
۷۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۷۹ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰