صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۵۴۶,۱۲۵,۰۷۲,۷۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۰,۷۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۰,۷۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۰,۷۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۳/۰۶
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۱,۰۳۰,۷۵۰ ۱,۰۳۰,۷۵۰ ۱,۰۳۰,۷۵۰ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۶,۱۲۵,۰۷۲,۷۴۶
  ۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۱,۰۳۰,۶۳۱ ۱,۰۳۰,۶۳۱ ۱,۰۳۰,۶۳۱ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۵,۹۴۶,۸۲۳,۸۲۴
  ۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱,۰۳۰,۵۱۳ ۱,۰۳۰,۵۱۳ ۱,۰۳۰,۵۱۳ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۵,۷۶۸,۸۰۹,۷۲۳
  ۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱,۰۳۰,۳۹۴ ۱,۰۳۰,۳۹۴ ۱,۰۳۰,۳۹۴ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۵,۵۹۱,۰۳۰,۰۹۹
  ۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱,۰۳۰,۲۷۶ ۱,۰۳۰,۲۷۶ ۱,۰۳۰,۲۷۶ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۵,۴۱۳,۴۸۴,۶۰۹
  ۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱,۰۳۰,۱۵۷ ۱,۰۳۰,۱۵۷ ۱,۰۳۰,۱۵۷ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۵,۲۳۶,۱۷۲,۹۱۰
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱,۰۳۰,۰۳۹ ۱,۰۳۰,۰۳۹ ۱,۰۳۰,۰۳۹ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۵,۰۵۹,۰۹۴,۶۶۰
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱,۰۲۹,۹۲۱ ۱,۰۲۹,۹۲۱ ۱,۰۲۹,۹۲۱ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۴,۸۸۲,۲۴۹,۵۱۸
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱,۰۲۹,۸۰۴ ۱,۰۲۹,۸۰۴ ۱,۰۲۹,۸۰۴ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۴,۷۰۵,۶۳۷,۱۴۴
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱,۰۲۹,۶۸۶ ۱,۰۲۹,۶۸۶ ۱,۰۲۹,۶۸۶ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۴,۵۲۹,۲۵۷,۱۹۸
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱,۰۲۹,۵۶۹ ۱,۰۲۹,۵۶۹ ۱,۰۲۹,۵۶۹ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۴,۳۵۳,۱۰۹,۳۴۰
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱,۰۲۹,۴۵۱ ۱,۰۲۹,۴۵۱ ۱,۰۲۹,۴۵۱ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۴,۱۷۷,۰۷۰,۷۳۱
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱,۰۲۹,۳۳۴ ۱,۰۲۹,۳۳۴ ۱,۰۲۹,۳۳۴ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۴,۰۰۱,۳۸۶,۰۳۵
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱,۰۲۹,۲۱۷ ۱,۰۲۹,۲۱۷ ۱,۰۲۹,۲۱۷ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۳,۸۲۵,۹۳۲,۴۱۵
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱,۰۲۹,۲۵۹ ۱,۰۲۹,۲۵۹ ۱,۰۲۹,۲۵۹ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۳,۸۸۸,۱۲۳,۷۸۳
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱,۰۲۹,۳۰۰ ۱,۰۲۹,۳۰۰ ۱,۰۲۹,۳۰۰ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۳,۹۵۰,۳۰۵,۱۵۱
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱,۰۲۹,۳۴۲ ۱,۰۲۹,۳۴۲ ۱,۰۲۹,۳۴۲ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۴,۰۱۲,۴۸۶,۵۱۹
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱,۰۲۹,۹۳۲ ۱,۰۲۹,۵۶۸ ۱,۰۲۹,۵۶۸ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۴,۳۵۲,۱۴۷,۲۹۳
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱,۰۲۹,۷۴۸ ۱,۰۲۹,۳۸۴ ۱,۰۲۹,۳۸۴ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۴,۰۷۵,۸۸۳,۹۰۶
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱,۰۲۹,۶۳۸ ۱,۰۲۹,۲۷۵ ۱,۰۲۹,۲۷۵ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۳,۹۱۲,۴۳۵,۴۳۸
  مشاهده همه