صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۱/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۵۲۸,۴۷۵,۳۲۴,۵۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۳۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۸,۹۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۸,۹۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۱,۰۱۹,۳۳۲ ۱,۰۱۸,۹۸۴ ۱,۰۱۸,۹۸۴ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۸,۴۷۵,۳۲۴,۵۶۲
  ۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۱,۰۱۹,۱۹۶ ۱,۰۱۸,۸۴۷ ۱,۰۱۸,۸۴۷ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۸,۲۷۱,۲۴۹,۱۵۳
  ۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۱,۰۱۹,۰۵۹ ۱,۰۱۸,۷۱۱ ۱,۰۱۸,۷۱۱ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۸,۰۶۷,۱۷۳,۷۴۴
  ۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۱,۰۱۸,۵۶۷ ۱,۰۱۸,۲۱۹ ۱,۰۱۸,۲۱۹ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۷,۳۲۸,۵۹۴,۲۲۴
  ۵ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۱,۰۱۸,۶۰۹ ۱,۰۱۸,۲۶۱ ۱,۰۱۸,۲۶۱ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۷,۳۹۱,۷۷۰,۸۷۱
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱,۰۱۸,۶۵۱ ۱,۰۱۸,۳۰۳ ۱,۰۱۸,۳۰۳ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۷,۴۵۴,۹۴۷,۵۱۸
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱,۰۱۸,۵۴۰ ۱,۰۱۸,۱۹۳ ۱,۰۱۸,۱۹۳ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۷,۲۸۹,۰۵۰,۹۷۴
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱,۰۱۸,۴۲۹ ۱,۰۱۸,۰۸۲ ۱,۰۱۸,۰۸۲ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۷,۱۲۳,۱۵۴,۴۳۰
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱,۰۱۸,۲۹۳ ۱,۰۱۷,۹۴۶ ۱,۰۱۷,۹۴۶ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۶,۹۱۹,۰۲۳,۲۰۴
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱,۰۱۸,۱۳۱ ۱,۰۱۷,۷۸۵ ۱,۰۱۷,۷۸۵ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۶,۶۷۶,۷۶۸,۹۳۰
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱,۰۱۷,۶۸۹ ۱,۰۱۷,۳۴۳ ۱,۰۱۷,۳۴۳ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۶,۰۱۴,۹۶۷,۱۴۰
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۱,۰۱۷,۷۳۲ ۱,۰۱۷,۳۸۵ ۱,۰۱۷,۳۸۵ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۶,۰۷۸,۱۴۳,۷۸۷
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱,۰۱۷,۷۷۴ ۱,۰۱۷,۴۲۸ ۱,۰۱۷,۴۲۸ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۶,۱۴۱,۳۲۰,۴۳۴
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱,۰۱۷,۶۳۷ ۱,۰۱۷,۲۹۱ ۱,۰۱۷,۲۹۱ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۹۳۷,۲۴۵,۰۲۵
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱,۰۱۷,۵۵۲ ۱,۰۱۷,۲۰۶ ۱,۰۱۷,۲۰۶ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۸۰۹,۵۲۷,۳۴۷
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱,۰۱۷,۴۱۶ ۱,۰۱۷,۰۷۰ ۱,۰۱۷,۰۷۰ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۶۰۵,۴۵۱,۹۳۸
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱,۰۱۷,۲۸۰ ۱,۰۱۶,۹۳۴ ۱,۰۱۶,۹۳۴ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۴۰۱,۳۷۶,۵۲۹
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۱,۰۱۶,۸۳۸ ۱,۰۱۶,۴۹۳ ۱,۰۱۶,۴۹۳ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۴,۷۳۹,۱۵۴,۷۳۹
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۱,۰۱۶,۸۸۰ ۱,۰۱۶,۵۳۵ ۱,۰۱۶,۵۳۵ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۴,۸۰۲,۳۳۱,۳۸۶
  ۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۱,۰۱۶,۹۲۲ ۱,۰۱۶,۵۷۷ ۱,۰۱۶,۵۷۷ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۴,۸۶۵,۵۰۸,۰۳۳
  مشاهده همه