صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق جسورانه پیشرفت 1401/04/05 1,040,375 1,040,375 1,040,375 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,560,562,114,702
2 صندوق جسورانه پیشرفت 1401/04/04 1,040,254 1,040,254 1,040,254 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,560,380,483,863
3 صندوق جسورانه پیشرفت 1401/04/03 1,040,133 1,040,133 1,040,133 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,560,199,091,032
4 صندوق جسورانه پیشرفت 1401/04/02 1,040,012 1,040,012 1,040,012 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,560,017,935,860
5 صندوق جسورانه پیشرفت 1401/04/01 1,039,891 1,039,891 1,039,891 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,559,837,017,999
6 صندوق جسورانه پیشرفت 1401/03/31 1,039,771 1,039,771 1,039,771 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,559,656,337,103
7 صندوق جسورانه پیشرفت 1401/03/30 1,039,651 1,039,651 1,039,651 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,559,475,892,825
8 صندوق جسورانه پیشرفت 1401/03/29 1,039,530 1,039,530 1,039,530 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,559,295,684,820
9 صندوق جسورانه پیشرفت 1401/03/28 1,039,410 1,039,410 1,039,410 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,559,115,712,742
10 صندوق جسورانه پیشرفت 1401/03/27 1,039,291 1,039,291 1,039,291 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,558,935,976,247
11 صندوق جسورانه پیشرفت 1401/03/26 1,039,171 1,039,171 1,039,171 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,558,756,348,630
12 صندوق جسورانه پیشرفت 1401/03/25 1,039,051 1,039,051 1,039,051 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,558,577,082,272
13 صندوق جسورانه پیشرفت 1401/03/24 1,039,007 1,039,007 1,039,007 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,558,510,615,219
14 صندوق جسورانه پیشرفت 1401/03/23 1,032,794 1,032,794 1,032,794 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,549,191,148,447
15 صندوق جسورانه پیشرفت 1401/03/22 1,032,673 1,032,673 1,032,673 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,549,008,854,307
16 صندوق جسورانه پیشرفت 1401/03/21 1,032,551 1,032,551 1,032,551 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,548,826,800,938
17 صندوق جسورانه پیشرفت 1401/03/20 1,032,430 1,032,430 1,032,430 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,548,644,987,983
18 صندوق جسورانه پیشرفت 1401/03/19 1,032,309 1,032,309 1,032,309 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,548,463,415,089
19 صندوق جسورانه پیشرفت 1401/03/18 1,032,188 1,032,188 1,032,188 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,548,282,081,900
20 صندوق جسورانه پیشرفت 1401/03/17 1,032,067 1,032,067 1,032,067 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,548,100,988,064
«12345678910...»